ÇAĞRI

Türkiye Biyoetik Derneği ve İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen X. Türkiye Biyoetik Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sağlık alanında giderek daha fazla belirleyici olduğu gerçeğinden ve bu anlamda etik bir geleceği inşa etme sorumluluğundan hareketle başlığını “Sağlıkta İleri Teknoloji ve Etik” olarak belirlediğimiz bu sempozyumun, ülkemizde biyoetik ve tıp etiği ile ilgilenen farklı disiplinleri; akademik dünya ile sağlık sisteminin tüm paydaşlarını ve bileşenlerini; ülkemizde yaşananlarla dünya deneyimlerini buluşturmasını umuyoruz.

Amacımız; insan ve toplum sağlığını odağa alan, teknolojinin etik duyarlılıklar gözetilerek kullanıldığı, adil ve sürdürülebilir bir sağlık sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Bu amaca dayalı olarak;

Farklı disiplinlerde çalışan ve konuya ilgi duyan akademisyenleri,

Sağlık sisteminin etik sorunlarıyla her gün karşılaşan sağlık profesyonellerini, hastane yönetici ve işletmecilerini, sağlık sigortası sağlayıcılarını,

Sağlık sisteminin içinde yer alan ya da etkileşimde bulunan kamu ve özel kesim kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini,

Tıp etiğine ilgi duyan öğrencileri,

Yaşamımızı ve sağlığımızı yakından ilgilendiren ekonomik, toplumsal ve kültürel bir alan olan sağlık sisteminin günümüzdeki ve gelecekteki etik sorunları üzerinde düşünen ve düşünce üretenleri;

X. Türkiye Biyoetik Sempozyumu’na katılmaya davet ediyoruz.

Saygı ve sevgilerle,

Sempozyum Eş Başkanları

Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ

Amacımız;
İnsan ve toplum sağlığını odağa alan, teknolojinin etik duyarlılıklar gözetilerek kullanıldığı, adil ve sürdürülebilir bir sağlık sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır.
icon KONU BAŞLIKLARI
icon BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI
icon KURUL
BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDER