BİLDİRİ ÖZETİ

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

 

Sempozyum dili Türkçe’dir ve Sempozyuma Türkçe sözlü ve poster bildiri kabul edilecektir.

Bildiri özetleri 250-300 sözcük olacak biçimde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca başlık, yazar adı/adları, kurumsal aidiyet, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri bulunmalıdır. Sunuş şekli ve sözlü sunuşların kim tarafından yapılacağı belirtilmelidir.

17 Eylül 2019 tarihine kadar Sempozyum kayıt ücretinin yatırılmaması halinde gönderilen bildiri özeti Sempozyum Bildirileri Özet Kitabı’nda yer almayacaktır.

 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 09 Eylül 2019 

Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 17 Eylül 2019 

 

Poster ölçüleri 70cm genişlik x 90cm uzunlukta olmalıdır. Posterler kongre süresince asılı kalacaktır.

Sözlü ve poster bildirilerin tam metinleri Sempozyum Kitabı’nda basılacaktır. Yazar künyesinde yer alanlardan biri tarafından Sempozyumda sunulmayan bildirilerin tam metinleri Sempozyum Kitabı’nda yer almayacaktır.

 

Tam Metinlerin Son Teslim Tarihi: 29 Kasım 2019 

Amacımız;
İnsan ve toplum sağlığını odağa alan, teknolojinin etik duyarlılıklar gözetilerek kullanıldığı, adil ve sürdürülebilir bir sağlık sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır.
icon KONU BAŞLIKLARI
icon BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI
icon KURUL
BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDER