X. Türkiye Biyoetik Sempozyumu “Sağlıkta İleri Teknoloji ve Etik”

Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sağlık alanında giderek daha fazla belirleyici olduğu gerçeğinden ve bu anlamda etik bir geleceği inşa etme sorumluluğundan hareketle başlığını “Sağlıkta İleri Teknoloji ve Etik” olarak belirlediğimiz bu sempozyumun, ülkemizde biyoetik ve tıp etiği ile ilgilenen farklı disiplinleri; akademik dünya ile sağlık sisteminin tüm paydaşlarını ve bileşenlerini; ülkemizde yaşananlarla dünya deneyimlerini buluşturmasını umuyoruz.

Amacımız;
İnsan ve toplum sağlığını odağa alan, teknolojinin etik duyarlılıklar gözetilerek kullanıldığı, adil ve sürdürülebilir bir sağlık sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır.
icon KONU BAŞLIKLARI
icon BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI
icon KURUL
BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDER